Charytatywny bieg po dom

13 Października 2019 Miasteczko Galicyjskie (muzeum okręgowe)

Cel Imprezy

Bieg po Dom”, organizowany przez Fundację Renovo i Stowarzyszenie Nawojowska Grupa Wsparcia (www.stowarzyszeniengw.pl) . Głównym celem imprezy jest zbiórka funduszy na dokończenie budowy domu dla Sylwii Kamili oraz Juli.Kamila oraz Julia mają rdzeniowy zanik mięśni i poruszają się na wózkach inwalidzkich.”

Opis biegu

Charytatywny „Bieg po dom” przeprowadzony zostanie po wyznaczonej i wyraźnie oznakowanej trasie znajdującej  się w obrębie leśnym Góra Falkowa oraz po terenie Sądeckiego Skansenu Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Zawodnicy do pokonania będą mieć 2 pętle o łącznym dystansie ok. 10 km. Przewyższenie na jednej pętli w górę i w dół ok 150 m, nawierzchnia – ścieżki na terenie Skansenu oraz ścieżki leśne. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się na odprawie technicznej z trasą biegu przedstawioną przez organizatora. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się zgodnie z trasą wytyczoną w terenie i informacjami podanymi przez organizatora przed startem w trakcie odprawy. Na trasie znajdować się będą Sędziowie rozmieszczeni na punktach kontrolnych którzy wskazywać będą poprawny kierunek biegu. Na trasie okrążenia umieszczony zostanie jeden punkt nawodnienia z płynami na ok 3 i  6 km trasy.  Trasa biegu towarzyszącego – pokonanie jednej pętli wyznaczonej trasy. Biegi dla dzieci i młodzieży rozegrane zostaną w oparciu o Stadion w Piątkowej.

W trakcie niedzielnego biegu przeprowadzona zostanie również kwesta na rzecz POLSKICH RODZIN W ROSJI: W TOMSKU I SURGUCIE. GODZ 10:00 NIEDZIELA MIASTECZKO GALICYJSKIE NOWY SĄCZ „BIEG PO DOM 2019”

O fundacji

Idea powstania fundacji RENOVO narodziła się w 2012 roku na przełomie października/listopada w Nowym Sączu. Inicjatywa podjęta przez założycieli miała za zadanie wspomóc osoby, rodziny mieszkające w skrajnym ubóstwie po przez pomoc przy remoncie ich mieszkań.

Mapa trasy

Profil trasy

Informacje organizacyjne

Biuro zawodów BIEG PO DOM otwarte od godziny 9.50  Na miasteczku Galicyjskim  Nowy Sązcz ul.Lwowska226

Weryfikacja z dowodem osobistym. Dzieci poniżej 18 roku życia biorące udział w biegu proszone są dostarczyć formularz zgody rodziców w dniu zawodów lub wysłać na email: fundacjarenovo@gmail.com. Formularz dostępny na stronie www.fundacjarenovo.pl

Emaile z oświadczeniami można wysyłać do dnia 08.10.2019. Rejstracja elektroniczna będzie przedłużona do dnia: Termin zostanie podany 04.10.2019 Wszyscy biegacze są zobligowani wysłać lub dostarczyć oświadczenia o zdolności do udziału w biegu emailem do 08.10.2019 lub w biurze zawodów przy weryfikacji.

Do biegu pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Nasi Sponsorzy